Skype: My status

שירות משפטי ללקוחות פרטיים

במסגרת פעילותינו בפולין, אנחנו נותנים שירות ליחידים בעיקר בתחומים הבאים:

חוק הירושה

במסגרת זו CK ושות' משרד עו"ד מבצע את הדברים הבאים:

תביעת זכויות

משרדנו מפעיל הליכי אכיפה הכוללים:

קבלת אזרחות פולנית - דרכון פולני

שירות משפטי - עסקאות נדל"ן

חוק העיתונות וקניין אישי

השירות המשפטי של חברות וגופים משפטיים

CK ושות' מספק שירותים משפטיים מקיפים ליזמים בהיקף עסקיהם.
כחלק משירותינו אנו מציעים:

חוק החברות הפולני

בענייני חוק החברות בפולין, אנו נותנים את השירותים הבאים:

מיזוגים, שינויים מבניים וחלוקת שותפויות:

גביית חובות

משרדנו מבצע הליכי גביה של חובות מול לקוחות ועסקים, הכוללים:

שירותי יזמות

במסגרת השירות ליזמים, CK ושות' משרד עו"ד מבצעים את השירותים הבאים:

חוק הבניה

הצעותינו בתחום זה כוללים:

שירות משפטי קבוע

הסכם שירות משפטי קבוע מבטיח תנאים מועדפים ללקוח ובנוסף מוזיל ומזרז אותם בהתאם לצרכיו של היזם.

תשלום עבור שירות משפטי קבוע נקבע כסכום חד-פעמי עבור התקופה או לפי שעות.

מה כדאי לדעת

הפרטה רק ב-2012 ?

אנחנו עדיין לא יודעים מתי חוק ההפרטה נכנס לתוקפו, אך ברור מן נאומים של השרים כי הטיוטה כבר מוכנה. עם זאת, על פי הממשלה עדיין חסר כסף כדי ליישם את הוראותיו, ומכאן שהבעלים של הנכסים יצטרכו כנראה לחכות עד 2012. להזכירכם כי החוק מבטיח דרך קלה יותר לתביעות. כיום מתאפשר הדבר רק דרך בתי המשפט.

השחזור של הנכס אינו רכישה

שחזור של זכויות הקניין, שאופיו השבת רכוש אינו זהה לרכישה של הנכס. ההבדל משפיע משמעותית על מצב המשפטי של בעלי הנכס לשעבר. הם רשאים למכור את הנכס הזה ללא תשלום מס הכנסה.

ערעורים בענין חוק השבת הרכוש.

דרישה להאצת העבודות על חוק ההפרטה ככל האפשר מגיעות לא רק מהבעלים אלא לעתים קרובות אף מרשויות מקומיות ועיריות המנהלים את הרכוש בפועל ואשר נתבעו על ידי בעלים קודמים. המועצות והעיריות חוששות להשקיע ברכוש בגלל מצבם המשפטי הלא בטוח וההוצאות המשפטיות הגבוהות.

מה בחוק האדרחות החדש

על פי הצעת החוק החדשה לגבי אזרחות פולנית, ניתן יהיה להחדיר אזרחותם של אלה שאיבדו אוהת או ויתרו עליה. ההחלטה תנתן על ידי שר הפנים. התהליך החדש אינו נוגע למישהוא אשר פעל לרעת פולניה.

החזרת אזרחות ליהודים שגורשו במרץ 1968

לפי ההחלטו של בית המשפט העליון למינהל, החלטת מועצת המדינה מס '5 / 58 לא היוותה אישור לשינוי האזרחות הפולנית אשר גרם לאובדן האזרחות הפולנית המוזכרת בסעיף 13. של החוק פברואר 1962 בנוגע לאזרחות פולנית של האנשים אשר הגישו בקשה לשינוי האזרחות הפולנית אחרי מתן ההחלטה.