Skype: My status

הוצאת דרכון פולני

הוצאת דרכון פולנימי זכאי?

אנשים רבים מעוניינים בדרכון פולני מסיבות רבות וחשובות, החל מאמצעי למגורים במקום אחר למקרה הצורך, ועד קבלה של הטבות שונות שהדרכון הפולני מספק. אולם, לא כל אחד זכאי להוצאת דרכון פולני. כל מי שיש לו אזרחות פולנית זכאי להחזיק דרכון פולני, אולם מי זכאי לכך? התנאים לקבלת אזרחות פולנית הם מורכבים מאד, ומשתנים על פי הקשר המשפחתי לאזרח פולין האחרון במשפחה, לתאריך הלידה, לתאריך העזיבה של אזרח פולין האחרון ולתנאים נוספים. כך, למשל, מי שעזב את פולין עד 1951 אך שירת לאחר מכן בצה"ל או בצבא אחר, מאבד את זכאותו לאזרחות. בנו של אזרח פולין כזה זכאי גם הוא לאזרחות, אך גם הוא מאבד אותה אם שירת בצבא אחר. ניתן למצוא ברשת מחשבונים אשר מוודאים זכאות לאזרחות פולנית. תהליך קבלת אזרחות נעשה בפולין עצמה ואורך כשנה וחצי.


הוצאת דרכון פולניהקשיים שבדרך

לאחר קבלת אזרחות, ניתן לפנות להוצאת דרכון פולני בשגרירות פולין בתל אביב. אולם משום מה, השגרירות מציבה קשיים רבים בפני הפונים לקבלת דרכון. אמנם בחודשים האחרונים נקבעו תקנות חדשות אשר מקלות מאד על הפונים, כמו קיצור התהליך לשתי פגישות בלבד במקום שלש, ואפשרות של קביעת תור לשגרירות דרך אתר האינטרנט. אולם התהליך עדיין מורכב. כך, למשל ההמתנה בתור לשגרירות נעשית ברחוב, בלי מקומות ישיבה ובלי מחסה מפני שמש או גשם. ההמתנה גם עלולה להיות ארוכה מאד. קושי נוסףאין אפשרות למשלוח של הדרכונים בדואר. בעל הדרכון עצמו חייב להופיע בשגרירות, ורק בימי שישי בבוקר, מה שמקש על אנשים רבים, בעיקר אלו הגרים במקומות מרוחקים.